... какво , че ...

Приелите да
се подчиняват защо
ли се оплакват ?!...

Приелите да
се подчиняват защо
се и оплакват ?!...

приелите да
се подчиняват нека
не се оплакват

...........................................

Приелите да
се подчиняват ... какво ,
че се оплакват ?!...

Категория: