( *** )

нàй - голèмият
ТВОРÈЦ е в СВЕТОСТТÀ СИ
БÒЖИЯТ АГНÈЦ

в СВЕТОСТТÀ СИ нàй -
голèмият ТВОРÈЦ е
БÒЖИЯТ АГНÈЦ

...........................................

БÒЖИЯТ АГНÈЦ
е в СВЕТОСТТÀ СИ нàй -
голèмият ТВОРÈЦ

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Най-голям творец
в космичния безкрай е
БОЖИЯТ АГНЕЦ

Pages