( *** )

поезията
заставя падналите
да се изправят

.....................................

поезията
изправя
падналите

Категория: