сàмо тя ; сàмо тѝ

сàмо любовтà
е положѝтелна и
изключѝтелна

Сàмо тя не è
нѝ отрицàтелна , нѝ
нарицàтелна !

Сàмо тя е нàй
и положѝтелна , и
изключѝтелна !!!

.....................................

Сàмо тѝ , любòв ,
си положѝтелна и
изключѝтелна !

Сàмо тѝ не сѝ
нѝ отрицàтелна , нѝ
нарицàтелна !...

Сàмо тѝ си нàй
и положѝтелна , и
изключѝтелна !!!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Сякаш Любовта
дарява безвъзмездно
небето звездно...

По Angel Popov -

„Сякаш Любовта
дарява безвъзмездно
небето звездно...“ :

дарява сякаш
безвъзмездно Любовта
небето звездно

Даряваш сякаш
безвъзмездно , ти , Любов ,
небето звездно !

Даряваш сякаш
безвъзмездно , о , Любов ,
небето звездно !!!

Чудесни вариации, rhymefan! Дядо Господ твори, а ние се опитваме да отгатнем сътвореното и го пресътворим със Слово, с което Той ни е дарил...

Pages