( *** )

Очѝ ! - Планѝнски
езерцà ! - В тях оглèдай
се ! - Очѝ-слънцà !!!

Категория: