( *** ) - Сатомура Йоха-(Satomura Jôha)-(1524-1602) , (опит за) превод през английски и немски език

д`ъсчен мòст
от чèрна борѝка бèлва
на вечèрна лỳнна светлинà

-----------------------------------

втора версия :

д`ъсчен мòст
от чèрна борѝка блèсва б`ял
на вечèрна лỳнна светлинà

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Дъсчен мост
от черна борика проблясва
на вечерна лунна светлина

Pages