( *** )

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е с`ъщо хàйку !

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е дрỳг вид хàйку !

.........................................................

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е звукохàйку !

Категория: