( *** )

хрантỳтници на
глỳтници изцèждат ни
и разпорèждат

................................................

хрантỳтници на
глỳтници изцèждат и
ни разпорèждат

Категория: