( *** )

Въздѝшко , с`якаш
стѝх безм`ълвен ! Ѝстинска
любòв ли чàкаш ?!...

Категория: