По Карл Маркс :

По Карл Маркс - „Най-дълбоките чувства най-трудно се изразяват с думи*.“ :

най-дълбоките
чувства се изразяват
с думи най-трудно

----------------------------------------------------------------------------------------

* http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80...

( в „Цитати без указан произход“ - по азбучен ред )

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Най-дълбоките
чувства се изразяват
най-трудно с думи,
затуй са нужни
дружните усилия
на изкуствата...

Pages