( *** )

(и) настанѝха
любовта в приют за
бежанцѝ от нея

........................................................

(и) любовта се
настанѝ в приют за
бежанцѝ от нея

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Настаниха и
любовта в приюта за
бежанци от нея...
/Прекрасно казано, rhymefan!/

Уважаеми господин Попов ,
Благодаря за пореден път !
С Ваше позволение споделям още два речевѝ ъгъла , коѝто са компилация на
седемнадесетсричков хорей , 5-7-5-сричкова рамка на хайку и симетрични в известен смисъл един спрямо друг :

и се любовта
в приют за бежанцѝ от
нея настанѝ

..................................................

и се настанѝ
в приют за бежанцѝ от
нея любовтà

От ЛЮБОВТА не
можеш избяга ... ТЯ е
твоята тяга !...

А и в приюта
бежанците от НЕЯ
са Ѝ на скута !!!

......................................

А и от НЕЯ
бежанците в приюта
са Ѝ на скута !!!

Pages