( *** )

всеки стих трябва
да съдържа цялото
мироздание

Категория: