( *** )

от врèмето на
Èва и Адàм ... ЛЮБÒВ
всè недогрèйва

.....................................................

от врèмето на
Èва и Адàм ... ЛЮБÒВ
всенедогрèйва

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Вредом по света
от Ева и Адам е
Господ Любовта!

По Angel Popov -

„Вредом по света
от Ева и Адам е
Господ Любовта!“ :

вредом по света
е ГОСПОД от Адам и
Ева ЛЮБОВТА

.....................................

ЛЮБОВТА е от
Адам и Ева ГОСПОД
вредом по света

.....................................

ГОСПОД ЛЮБОВТА
е от Адам и Ева
вредом по света

.....................................

ГОСПОД ЛЮБОВТА
е вредом от Адам и
Ева по света

.....................................

вредом от Адам
и Ева по света е
ГОСПОД ЛЮБОВТА

.....................................

по света е от
Адам и Ева вредом
ГОСПОД ЛЮБОВТА

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ГОСПОД ЛЮБОВТА
е отпреди Адам и
Ева по света

отпреди Адам
и Ева по света е
ГОСПОД ЛЮБОВТА

Чудесен наниз, rhymefan! Всеки да избере свое бляскаво мънисто...

Pages