( *** )

И в „са-та-нà-та“
ѝма рѝма , БÒЖКЕ ЛЕ ...
Не è ли мнòжко ?!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Сатаната се
римува с тъмнината
и светлината,
но сред пълна тъмнина
не проблясва светлина...

Pages