( *** ) - Михаел Минтел - ( Mintel , Michael ) , превод от немски език

Есен -
дърветата ни връщат
небето .

Категория: