нѝкои предцѝ

наследèни от
овцѝ* - не ѝскат да са
нѝкои предцѝ

нѝкои предцѝ
не ѝскат - наследèни
да са от овцѝ*

.........................................

(респектѝвно - уфтсѝ*)

Категория:

Comments

Лъвове предци
нямат за наследници
блеещи овци...

Pages