( *** )

бездуховността
на
висота

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Вредом по света
бездуховността е май
днес на висота...

По Angel Popov -

„Вредом по света
бездуховността е май
днес на висота...“ :

вредом по света
на висота е днес май
бездуховността

вредом по света
май днес на висота е ...
бездуховността

вредом по света
е днес на висота май
бездуховността

вредом по света
май бездуховността е
днес на висота

вредом по света
днес бездуховността е
май на висота

бездуховността
май днес на висота е
вредом по света

бездуховността
на висота май днес е
вредом по света

бездуховността
май вредом по света е
днес на висота

бездуховността
днес вредом по света е
май на висота

бездуховността
на висота е днес май
вредом по света

Колко варианти, кой от кой по-добри! Това е мъката, но и вълшебството на словото! Благодаря, rhymefan!
Бездуховността
днес е май на висота
вредом по света

Уважаеми господин Попов !
И аз Ви благодаря за предоставената от Вас възможност за импровизация !!!
С Ваше позволение - поне още два варианта :

По Angel Popov -

„Бездуховността
днес е май на висота
вредом по света“ :

бездуховността
днес май на висота е
вредом по света

бездуховността
май днес на висота е
вредом по света

Благодаря за новогодишната хайку-щафета, rhymefan! Дано така се предава и Човечността вредом по света!
Бездуховността
днес е най на висота
вредом по света...

По Angel Popov -
„Дано така се предава и Човечността вредом по света!“ :

Нека тъй се и
Човечността предава
вредом по света !!!

Благодаря, rhymefan!!!
Нека тъй да се
Човечността прославя
вредом по света!

Pages