АКРО-ЧНГ

Човечността*
Няма
Граници

...........................................................

респективно - Човещината*

Категория:

Comments

ЧНГ без граници!
Човечност и Божественост -
образ и подобие...

Pages