( *** )

от в приказките
чудесата - си творят
игра децата

.................................................

от чудесата
в приказките - си творят
игра децата

Категория: