( *** )

Длан сред фонтан !... Сред
фонтани - длани !... Смях и
глъч замечтани !!!

Категория: