( *** )

Ако на БОГ от
нас МУ причернее , ад
ли ще ни спее ?...

Категория: