опит за горчива „танка“

чрез предателство
сринаха по - добрата
част на този свят

към която стремеше
се и останалата

Категория: