( *** )

Най - краткият и
най - дългият стих шпалир
ти сторват , Любов !!!

Категория: