ПИСÀНЧО - ШАХМАТЍСТ

Тàте ме наỳчи
да игрàя „шàх“ !
И ядè от мèне
всèки дèн пердàх !

„ШÀХ !“ и „ШÈХ !“ му дàвам !
Спѝпвам му и тòп !
Цàря му плен`явам
и превр`ъщам в рòб !

Мѝлия ми тàте
мнòго го е `яд ,
че на вс`яка срèща
стàва „ШÀХ !“ и „МÀТ !“ !!!

Категория:

Comments

"Ученикът побеждава учителя!"
Първо в играта, а после в добрината...
Прекрасен синовно-бащински шах, rhymefan!

По Angel Popov -

„ "Ученикът побеждава учителя!"
Първо в играта, а после в добрината...
... синовно-бащински шах, ...! “ :

Първо в играта ,
а после в добрината
ученикът си

учителя надвива -
синовно - бащински шах !!!

Pages