СВЕТЛИНАТА

ой те тебе
Светѝ Валентѝне

на сърца
душѝ
и съдбѝ
властелѝне

озарявай
и обнадеждавай
и окриляй
и благославяй

в твоите дни
ти отне
от едно момиченце
слепотата

и позна
нейният род
след това
СВЕТЛИНАТА

.....................................

пред
ЛЮБОВТА
сѝреч
БОГ
всички сме равни

и затова
ти чрез
НЕЯ
очовечавай ни

о
всеславний

Категория: