опит за февруарска „танка“ с и без препинателни знаци

Нали е дечко
Малък Сечко , за игра
събра децата

и при все че щипе мраз ,
не стихва веселбата !

.....................................................

Нали е дечко ,
Малък Сечко за игра
събра децата

и при все че щипе мраз ,
не стихва веселбата !

.....................................................

нали е дечко
Малък Сечко за игра
събра децата

и при все че щипе мраз
не стихва веселбата

Категория: