ПРИ`ЯТЕЛСТВОТО

„При`ятелството
е лъжà ...“ - еднò детè
се произнèсе ...

„При`ятелството
е мечтà !“ - връстнѝче взè ,
че се намèси ...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
При'ятелството
е да си при 'ятото
в тъга и радост!

Pages