( *** )

огънят гледа
от любовта - желязо
как се огъва

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Огънят учи
от любовта - себе си
как да дарява.

Pages