( *** )

аз ли лесно те
намерих или лесно
ме напъти ти

Категория:

Comments

ти ли лесно ме
намери или лесно
те напътих аз

ЗВЕЗДНО НЕБЕ /по rhymefan/
Аз ли в него се
загледах, или в мене
се загледа то?

По Angel Popov -

„ЗВЕЗДНО НЕБЕ -

Аз ли в него се
загледах, или в мене
се загледа то?“ :

Аз ли в звездите
се вглеждам илѝ си ме
те наблюдават ?!...

Ти ли в звездите
се вглеждаш илѝ си те
те наблюдават ?!...

Той ли в звездите
се вглежда илѝ си го
те наблюдават ?!...

Тя ли в звездите
се вглежда илѝ си я
те наблюдават ?!...

То ли в звездите
се вглежда илѝ си го
те наблюдават ?!...

Ние звездите
ли гледаме , те ли си
нас наблюдават ?!

Вие звездите
ли гледате , те ли си
Вас наблюдават ?!...

Вие звездите
ли гледате , те ли си
вас наблюдават ?!...

Те ли в звездите
се вглеждат , звездите ли
тях наблюдават ?!...

Pages