( *** )

безчислени са
бръчките по челото
на РОДИНАТА

Категория: