( *** )

Пòвече е от
отв`ъд ЖИВÒТЪТ ! - Стѝх не
ѝдва от нежѝв !...

Категория: