( *** )

все още чуват
се на прегазените
чувства воплите*

.....................................................

Препечатка* от
„човекът дот ком“ - сайта ,
снет от мрежата .

Категория: