ДНЕС Е МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

„Език свещен на
моите деди ...“ - в сърца
Вазов възцарѝ !!!

Категория:

Comments

Вазов възцари
в сърца : „Език свещен на
моите деди ...“ !!!

Благодаря за родолюбивото подсещане, rhymefan!
"Българският е
най-древният окултен
език на света"
/Дънов/
Като прибавим и най-съвършената азбука -
това е нетленният подарък на България...

Pages