( *** )

нелюбовтà е
отживèлица и се
на прòшка нàда

.....................................................

отживèлица
нелюбовтà е и на
прòшка нàда се

Категория: