( *** )

простѝ ... живòте
съвършèн ... за вярата
на всѝчки в тèбе ...

Категория: