простèте

простèте
кнѝги
непрочèтени

простѝ
живòте
унизèн

душѝте -
с`якаш
съборèтини

.....................................

а любовтà -

на злòто
в
плèн

Категория: