( *** )

„нàва“ от „хàйку“
е пò-мигновèна и
пò-съвършèна

Категория:

Comments

„нàва“ от „хàйку“
е пò мигновèност и
пò съвършèност

Pages