( *** )

съчетаха се
съкровените слова
със светлината

Категория: