т`ъмно като в рòг

любовтà припàдна
н`якой я открàдна
и я отъмнѝчи
в рòг безбòг и нѝчий

но любòв налѝ е
б`ързо посъвзè се

.....................................

и се в рòг-килѝя
светлинà разнèсе

Категория:

Comments

"Не се гаси туй, що не гасне!"
Никой не може
Законът Божи безкрай
да нарушава...

По Angel Popov -

„Никой не може
Законът Божи безкрай
да нарушава...“ :

не мòже нѝкой
БÒЖИЯ ЗАКÒН ... (безкрàй)
да нарушàва

да нарушàва
БÒЖИЯ ЗАКÒН (безкрàй) ...
не мòже нѝкой

Pages