( *** )

задължения
и правà - в надпревара
за надмощие

...................................................................

в надпревара за
надмощие - правà и
задължения

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Задължения
без права е фасадна
демокрация,
както и обратното
е безспорно вярното...

Pages