( *** )

Някои странѝ
са в неспѝрен разцвет . О
тях да се тръкнем ...

........................................................

В разцвет неспѝрен
някои странѝ са . Да
се о тях тръкнем ...

.........................................................

Някои странѝ
в неспѝрен са разцвет . И
нѝе можем тъй !!!

Категория:

Comments

И ние можем, rhymefan, но зъзнем и вехнем засега...
Земи полярни
разцъфват всяка пролет,
а ние вехнем...

Pages