Днèс е светòвният дèн на ПОÈЗИЯТА !

Ò , ПОÈЗИЙО !!!
Светòвен днèс е дèн , на
ТÈБЕ посветèн !!!

Категория: