гледни точки

Приятел не мѝ
е товарещият , а
щадящият ме ...

Приятел не тѝ
е товарещият , а
щадящият те ...

Приятел не мỳ
е товарещият , а
щадящият го ...

Приятел не ѝ
е товарещият ,
а щадящият я ...

Приятел не мỳ
е товарещият , а
щадящият го ...

Приятел не нѝ
е товарещият , а
щадящият ни ...

Приятел не вѝ
е товарещият , а
щадящиян ви ...

Приятел не Вѝ
е товарещият , а
щадящият Ви ...

Приятел не ѝм
е товарещият , а
щадящият ги ...

...................................................................

Приятел не сѝ
ми , товариш ли ме и
не ме ли щадиш ...

Приятел не съм
ти , товаря ли те и
не те ли щадя ...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Приятелите
не са ласкателите,
а ласкавите...

Pages