( *** )

Очѝте са ни
прозòрец , през кòйто да
съзерцàваме

трудà на небèсния
прирòдочудотвòрец !!!

Категория:

Comments

Очи, сърце, душа са части от прозорец, през който съзерцаваме творбите на небесния чудотворец, rhymefan. Щастливи сме, когато ги ценим и нещастни, когато ги подценяваме...

Pages