БЛАГОВЕЩÈНИЕ

СПАСЍТЕЛ , Дèво ,
че нòсиш , обàди ти
Благовестѝтел !!!

Че , Дèво , нòсиш
СПАСЍТЕЛ , обàди ти
Благовестѝтел !!!

Че нòсиш , Дèво ,
СПАСЍТЕЛ , обàди ти
Благовестѝтел !!!

Дèво , СПАСЍТЕЛ
че нòсиш , обàди ти
Благовестѝтел !!!

Дèво , че нòсиш
СПАСЍТЕЛ , обàди
ти Благовестѝтел !!!

Дèво , обàди
ти Благовестѝтел , че
нòсиш СПАСЍТЕЛ !!!

Благовестѝтел
ти , Дèво , обàди , че
нòсиш СПАСЍТЕЛ !!!

...................................................................

Благовестѝтел
обàди ти , Дèво , че
нòсиш СПАСЍТЕЛ !!!

Категория:

Comments

Благовещение за спасение!
Последният вариант ми се струва най-добър, rhymefan. Замисъл - Божествен, изпълнение - човечно, продължение - вечно...

Pages