( *** )

Купỳването
на мòзъци дàви нàй -
бèдните странѝ ,

откъдèто обѝлно
б`ълват тèзи мòзъци ...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Купувачите,
закупили с хартии
чужди таланти,
правят продавачите
бедни и зависими...

Pages