( *** )

спрèтнаха гòзба -
с ЛЮБÒВ за подпрàвка - на
ѝме „Венчàвка“

Категория: