( *** )

„ОБЍЧАЙ !“ - на БÒГ
е ЗАВÈТ и на вс`яко
сърцè - мироглèд

Категория: