РАЗПÈТИ ПÈТЪК

Разпèти пèтък ...
Рàзпнаха СВЕТ(Л)ÈЙШИЯ ...
ЛЮБÒВ ?!... Къдè ти ?...

Категория:

Comments

Без жал разпънали Исуса,
а после Бог го възкресил,
но пак стои до днес въпроса:
защо невинен разпнат бил?

Pages