днешният ден

днешният ден
е
светлейший

днешният ден
е
добрейший

днешният ден
възвисен
е

.....................................

нека -

пред
БОГ -

на
колèне

Категория: